Disclaimer

De informatie op deze website is zeer zorgvuldig samengesteld en ook actueel. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Goetheer & Tolman Accountants geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met Goetheer & Tolman Accountants.

Algemene gegevens
Van bezoekers aan de website van Goetheer & Tolman Accountants worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Daardoor kunnen wij de inrichting van onze site steeds optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, zoekagenten, enzovoort. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet nodig is.

Gebruik website/schade
Goetheer & Tolman Accountants is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie op deze site.

Cookies
Goetheer & Tolman Accountants maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst. De website kan door de cookie herkennen wanneer een bepaalde bezoeker langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen.

Goetheer & Tolman Accountants behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@goetheertolman.nl onder vermelding van ‘Privacybeleid’.