Misschien toch recht op LKV bij overgang van een onderneming

In de beschikking ‘Wet tegemoetkomingen loondomein’ (Wtl) 2022 is ervan uitgegaan dat bij de overgang van een onderneming het recht op een loonkostenvoordeel (LKV) niet overgaat naar de overnemende werkgever. Volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad gaat dit recht wél over naar de overnemende werkgever. De Hoge Raad gaat hierover nog uitspraak doen. Hebt u werknemers overgenomen voor wie de overdragende werkgever in 2022 recht had op een LKV? En hebt u een beschikking Wtl over 2022? Dan kunt u bezwaar maken, zodat u mogelijk ook het LKV voor overgenomen werknemers kunt krijgen als de Hoge Raad (naar verwachting dit najaar) beslist dat het recht op LKV overgaat naar de overnemende werkgever.  

Meer nieuws

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024

De onbelaste reiskostenvergoeding is op 1 januari 2024 omhoog gegaan van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.Bent u zzp’er? Dan mag u dit bedrag per kilometer aftrekken van uw winst als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Bent u werkgever? U...

Introductie 2 belastingschijven in box 2

Het belastingtarief op inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 verandert in 2024. Tot 2024 is er 1 tarief in box 2 van 26,9%. Per 1 januari 2024 zijn er 2 belastingschijven in box 2. 

Zelfstandigenaftrek verder omlaag

Per 1 januari 2024 is de zelfstandigenaftrek verder omlaag gegaan van € 5.030 naar € 3.750. De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd tot € 900 in 2027. 

Energiebelasting gas hoger

De energiebelasting op aardgas is in 2024 wat omhoog gegaan, de energiebelasting op elektriciteit juist iets omlaag. Zo wil de overheid stimuleren dat meer huishoudens 'van het gas af' gaan, door bijvoorbeeld een warmtepomp te nemen in plaats van een cv-ketel.

Accijns op alcohol omhoog

Alcoholische dranken zijn in 2024 ietsje duurder geworden. De accijns daarop is namelijk gestegen met 8,4 procent. Het kabinet wilde de accijns met 16,2 procent verhogen, maar een Kamermeerderheid stak daar een stokje voor. 

Vergoeding voor WOZ-bezwaar verlaagd

Vergoedingen voor succesvolle bezwaren tegen WOZ-beschikkingen zijn in 2024 omlaag gegaan met 75 tot 90 procent. En ze worden niet meer uitbetaald aan commerciële bezwaarbureaus, maar direct aan de bezwaarmakende burger zelf. Die moet dus zelf met het bureau...

Heb je een vraag?

Neem gerust contact met ons op.